aplėkti

aplė̃kti, àplekia, àplėkė 1. tr., intr. K apskristi aplink ką: Aplėkė pasaulį . 2. intr. apibėgti aplink ką: Apilėkė aplink ežerą kai vėjas Švnč. 3. tr. apeiti, apibėgti, apskristi daug vietų norint ką surasti, pamatyti, aplankyti: Per vieną valandą jis nori visus aplėkti Krč. Giminė̃s ir šuva neaplėks (labai plati, didelė giminė) Trgn. Aplėkiau visą mišką – dyka, kaip pašluota, nė šunagrybio Ds. Kokius tris kilometrus aplėkiau su tuo vaiku Mrj. ^ Marga paukštytė visą svietą aplekia (laiškas) Jrg. 4. tr. apsiruošti, nudirbti darbus: Jūs daba samdot ir samdot, o jin viena aplėkdavo Bsg. Jaunas būdamas norėjau visą darbą aplėkt Tvr. 5. tr. skrendant aplenkti: Visus ir mane tas àplėkė Jrk41. 6. tr. greit plintant, sklindant pasidaryti žinomam, pasiekti visus: Garsas apie valsčiaus galvos apstumdymą aplėkė kelias parapijas P.Cvir. Tasai gandas vienu metu miestelį aplėkė J.Bil. 7. tr. Gg apvaisinti (paukščius). \ lėkti; antlėkti; aplėkti; atlėkti; dalėkti; įlėkti; išlėkti; nulėkti; palėkti; parlėkti; perlėkti; pralėkti; prilėkti; razlėkti; sulėkti; užlėkti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • aplėkti — aplė̃kti vksm. Sraigtãsparnis àplėkė apliñk ẽžerą, apliñk miẽstą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apskristi — 1 apskrìsti, àpskrenda (apskreñda Skrb), apskrìdo 1. tr., intr. L, Š, NdŽ, DŽ1 skrendant aplėkti, apsukti ratu: Apskrindu SD1101. Tris kartus apskridę ašigalį, nuskrido toliau K.Bor. 2. tr. intr. apibėgti: Ka surinkt viso dvaro raktus ir …… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antlėkti — antlė̃kti, añtlekia, añtlėkė (ž.) intr. 1. užskristi: Žvirbliai ant miežių antlėkė ir lesa kiauras dienas Slnt. Kad gandras jau artie dangaus buvo, pečlinda nu gandro papurkšt ant debesų ir antlėkė PP79. Vienas lėktuvas ką padaro antlėkęs, o… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apduiti — 2 apdùiti, àpduja, apdùjo 1. žr. 1 apdujyti: Merga berną apdùjo Ds. Laksto kai apdùitas Ds. 2. tr. aplėkti dujant, apzuiti: Apdùjo apdùjo visus ir negavo Ds. Visą miestą apdùjo Ds. ◊ akìs (galvą) apdùiti apgauti: Pakalbėjo, pašnekėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkrykšti — apkrỹkšti, čia, àpkrykštė tr., intr. K krykščiant apibėgti, aplėkti. krykšti; apkrykšti; atkrykšti; išsikrykšti; nukrykšti; pakrykšti; parkrykšti; sukrykšti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsklandyti — tr. sklandant apskristi, aplėkti: Rytus vakarus apsklandęs, čia nutūps taikos balandis! rš. Ans (vanagas) iš viršaus apsklañdo kaji kaip Sd. sklandyti; apsklandyti; atsklandyti; išsklandyti; nusklandyti; pasklandyti; prasklandyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apspurzdėti — intr. K spurzdant aplėkti. spurzdėti; apspurzdėti; atspurzdėti; išspurzdėti; suspurzdėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvalioti — 1 apvalioti 1. intr. BzF194, Lkv apgalėti, pajėgti, įstengti (ką padaryti): Turu darbo – neapvalioju aplėkti Pj. Vienas neapvalio[ja] padirbti, samdo kitą Pvn. Visko neapvalioju padaryt Snt. Mūso karvės atolų neapvalio[ja] suėsti Brs. Savo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apzvimbti — 1 apzvim̃bti, ia, àpzvimbė tr. Š, KŽ zvimbiant apskristi, aplėkti: Kiekvienas medelis bepūpso papuręs, kiekvieną ratuota bitutė apzvimbia V.Myk Put. zvimbti; apzvimbti; atzvimbti; įzvimbti; išzvimbti; nuzvimbti; pazvimbti; perzvimbti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšauti — tr. 1. LVI129, KŽ daugelį ar visus nušauti: Galia su palemiotu (kulkosvaidžiu) duot ir apšaut visus RdN. 2. KŽ, Vlk, Rdm sudrėkinti, išmušti, išpilti (apie prakaitą): Apšauja visą prakaitas A1884,134. Nat prakaitas mane apšovė, kap itep pasakė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.